Промените в пенсионното законодателство през 2019 г.

Преглед на условията за отпускане на пенсиите от 1 януари 2019 г.

Практически семинар Промените в пенсионното законодателство през 2019 г. Преглед на условията за отпускане на пенсиите от 1 януари 2019 г. Лектор: Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ Нормативната уредба, свързана с пенсионното осигуряване е представена на достъпен език. По време на обучението ще бъдат обхванати всички нови акценти, свързани с пенсионното осигуряване. Ще бъдат разгледани примери от практиката, които ще са в помощ на служебните лица. Възможност за дискусия по зададени въпроси по време на обучението. Получаване на информационни материали. 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Работна сесия Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване - 2019 г. • Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване; • Промени в разпоредби от Кодекса за социално осигуряване касаещи задължителното пенсионно осигуряване; • Нова формула за изчисляване на индивидуалния коефициент. Примери. 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Работна сесия Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2019 г. • Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“; • Нова наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и обмен на информация - ПМС 175/20.08.2018 г.; 12:30 – 13:30ч. Обяд 13:00 – 15:00 ч. Работна сесия Преглед на условията за отпускане на пенсиите от трудова дейност от 1 януари 2019 г. • Срокове при пенсионното производство. • Електронни услуги предлагани от НОИ. • Дискусия. 15:15 ч. Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати. За лектора: Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ Цена: 120,00 лв. с ДДС включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, обяд тип „сандвич“, сертификат за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС! P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация За записване: Тел.: 02 974 17 93 Тел.: 02 974 17 96 Е-мейл: office@raabebg.com http://expert.raabebg.com/seminari/promenite-v-pensionnoto-zakonodatelstvo-prez-2019-g

Коментари

Популярни обучения