Промените в Наредба Н-18. Отчитане на продажбите

-

17 септември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена Програма на семинара: Промяна на отчитането на продажби. Краят на задължителните касови книги. Автоматични дневни отчети. Изваждане на фискалното устройство от търговския обект и достъпването му по публичен канал за комуникация през софтуер за запис и отчетност. Отпечатване на документи на нефискални принтери или генерирането им в електронен вид за продажби и плащания с гриф „фискализирано в НАП“ с възможност за контрол от клиента. Софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) – рискове и задължения на търговци и производители на софтуер. Платежни системи и неприсъствени плащания – ще се изключат ли от Н-18? Условия за влизане в облекчен режим на регистрация на софтуер за електронна търговия при ползване на „доверени“ платежни системи. Предимство ли е пощенският паричен превод или е проблем за клиента според измененията в Закона за пощенските услуги? Софтуерна фискализация на продажби и плащания – наистина ли е някъде в бъдещето или е възможна в кратки срокове? Единни протоколи за комуникация между СУПТО и фискалните устройства реални или виртуални. НАП като отдалечен фискален център 24 часа / 7 дни в седмицата – или доверени регистратори при прозрачни условия и изпитани в БИМ и в конкуренция за клиенти на реалния пазар. Очаквани промени в сроковете за въвеждане на СУПТО и възможни нови допълнения на Наредба Н-18. Участниците в семинара могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги обобщи и ще ги коментира по време на семинара. Участниците в семинара получават сертификат за участие. Цена 120 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената е включена и кафе – пауза. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения