Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2019 г. с Валя Василева Актуални казуси по прилагането на ЗДДС - 21.02.2019

90 лв. без ДДС при ранно записване до 11.02.2019 г. Лектор: Валентина Василева - данъчен консултант Глобал Такс АД Място на провеждане: гр. София, Interpred Sofia, бул. Драган Цанков 36, Зала Русе

Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС. 1.Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките. 2.Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели ДНЗЛ в ЕС. 3.Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки. 4.Промени в обхвата на освободените доставки и облагаемите с нулева ставка на ДДС 5.Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит. 6.Други изменения и допълнения 7.Актуални казуси по прилагането на ЗДДС.

Лектори

Валентина Василева
Валентина Василева

Валентина Василева е данъчен консултант в ГлобалТакс АД с дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Подробно и обстойно познава българското данъчно законодателство - ЗДДС, ЗКПО и СИДДО. Лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по ЗДДС. От 2000 г. до сега – над 40 статии в специализираните вестници, списания и книги на данъчна тематика. Образование – УНСС, Специалност „Финанси”

Коментари

Популярни обучения