Промени в социалното осигуряване и ЗДДФЛ с лектори Катя Кашъмова и Евгения Попова

Отстъпка: 10% при ранно записване до 31.12.2018 г. Лектори: Лектори: Катя Кашъмова и Евгения Попова Място на провеждане: гр. София, Interpred Sofia, бул. Драган Цанков 36, Зала G3

Социално осигуряване: Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. Осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасяне. Промени в паричните обещетения и пенсии от ДОО. Актуални казуси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. ЗДДФЛ 1. Представяне на промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019 г. Промени, имащи отношение към облагането и декларирането на доходи, придобити през 2018 г. - Промени в данъчните облекчения, началният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, закръгление на данъка и др. Промени, имащи отношение към облагането и декларирането на доходи, придобити през 2019 г. - Нов режим на облагане на доходите от награди; - Нов режим на облагане на доходите на нерегистрирани земеделски стопани, придобити под формата на субсидии и други финансирания; - Нови правила за издаване на служебните бележки по ЗДДФЛ; - Нова справка за предоставяне на информация за доходите от трудови правоотношения; - Срокове за подаване на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ; - Нова възможност за корекция на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ; - Нови правила за подаване на справки и декларации по ЗДДФЛ от самоосигуряващи се лица; - Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация; - Други промени. 2. Особености при годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г. 3. Нови моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. 4. Актуални въпроси, свързани с данъчните облекчения по ЗДДФЛ. Изисквания и ред за ползването им. Необходими документи и процедура за прилагането им. 5. Годишни задължения за платци на доходи през 2018 г. 6. Актуални казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.

Лектори

Катя Кашъмова и Евгения Попова
Катя Кашъмова и Евгения Попова

Катя Кашъмова - Началник отдел "Осигурителна методология" в НАП и Евгения Попова - главен експерт по приходите в НАП

Коментари

Популярни обучения