BIMEC Ltd

Бимек е специализирана компания в организацията и провеждането на семинари и обучения. Ние вярваме, че най-ценният капитал на всяка организация са хората. В днешния изключително бързо променящ се свят, за да можем и ние като хора и фирмите, за които работим да сме конкурентноспособни е необходимо непрекъснато да развиваме и допълваме своите знания и умения. Бимек разработва и предлага обучения на различни теми, в които се използват най-съвременните методи за преподаване и обучение. Целта ни е по време на обученията да се усвоят знания и умения, които дългосрочно да се прилагат в практиката. Повече информация можете да намерите на уеб страница www.bimec-bg.eu


Телефони:+359 885 049557
Уебсайт:bimec-bg.eu

 Facebook   LinkedIn