Академия Респонса

Академия Респонса е вече позната със своята дейност като обучителен център, предлагащ високо качествени обучения в сферата на трудово право, стрес на работното място, обществени поръчки, делегирани бюджети , здравословни и безопасни условия на труд и др. Дейността на този център е насочена към тясно специализирани обучения за отделни целеви групи с техните специфики. Също така, Академия Респонса организира и провежда вътрешнофирмени обучения и тийм билдинг мероприятия, съобразени с всички особености и изисквания на компанията, която ще бъде обучавана или сплотявана. Целта на Академия Респонса е законосъобразно и максимално ефективно да подпомогне отговорната работа на работодателя и неговия екип.


Телефони:+ 359 88 2272125
Уебсайт:http://responsa.bg/

 Facebook   Twitter   LinkedIn 

Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи
107 33583
ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.
95 33577
Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)
100 33576
ПРАВО-HR 5&6 – BEST SELLER: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
88 30216
Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи (начален)
98 33575
Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.
106 33573