Международна академия за обучение по киберразследвания

Международна академия за обучение по киберразследвания е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2009 година от водещи експерти в борбата с киберпрестъпленията. Дейността на сдружението се фокусира в три области – обучения, повишаване на информираността и консултации. Целта на академията е да повиши квалификацията на кадрите, работещи в сферата на противодействието на киберпрестъпността и защитата на информационната сигурност, да повиши информираността на обществото за съществуващите заплахи и рискове чрез организиране на конференции, форуми, срещи, беседи с различни групи и да осигури надеждни консултации при възникнали проблеми със сигурността. Крайната цел на академията е да подпомогне създаването на една сигурна и безопасна технологична и интернет среда за цялото общество.


Телефони:+359 2 421 58 55
Уебсайт:www.e-crimeacademy.com

 Facebook   LinkedIn