Училище за бизнес компетенции ЕООД

Училище за бизнес компетенции ЕООД е основано през 2005г, като лицензиран обучителен и изпитен център за професионално обучение и обучение за ключови компетентности.


От 2006г е първият акредитиран за България обучителен и изпитен център за европейски сертификат EBC*L /European Business Competence Licence* виж "www.ebcl.eu"/.Сертификатите се издават от EBC*L International, Австрия, съвместно с Международната комисия за бизнес компетентност с централа в Падерборн, Германия.
Сертификатът гарантира компетентност в три области:
EBC*L - A "Бизнес икономика".
EBC*L - B "Бизнес планиране, проектно планиране, маркетинг и продажби"
EBC*L - С "Лидерство и мениджмънт" и се признава в над 30 страни в Европа и света.
"EBC*L сертифициран мениджър" се присъжда на успешно сертифицирани кандидати в трите нива А, В и С.


От есента на 2012г SBC Училище предлага сертификационни програми по Управление на проекти по методика PRINCE2®, Управление на ИТ услуги в съответствие с добрата практика ITIL®, Управление на риска по методика М_o_R®, P3O® съвместно с OMEC, Полша.Курсовете са акредитирани от APM Group, UK.

От началото на 2013г SBC предлага и международен сертификат за курс Търговски представител-тактики за продажба, отговарящ на националните професионални изисквания на НАПОО и стандартите за професионална компетентност на VCC Institute, Полша, съобразени с новата европейска рамка за професионални компетенции 2014-2020.


От 2010г Училище за бизнес компетенции ЕООД работи, като акредитиран доставчик на обучения на Агенция по заетостта за професионална квалификация за придобиване на професия и ключова компетентност с ваучери по проекти "Аз мога", "Аз мога повече" и "Подкpепа за пpедпpиемчиви бългаpи", като до момента е обучил над 400 курсиста по тези програми.

Обученията за професионална квалификация са в областите
- "Икономика",
- "Маркетинг и Продажби",
- "Бизнес администрация",
- "Икономическа информатика".
и приключват с диплома за професия на МОНМ

Предлага кратки курсове на български и английски език в областите:
- Финанси и планиране,
- Маркетинг и продажби,
- Управление на ИТ,
- Управление на човешки ресурси,
- Управление на проекти,
- Английски език в оперативните финанси
Кратките курсове приключват с издаване на удостоверение за квалификация по част от професия, по образец на Министерство на образованието.

Форми на обучение: присъствени вечерни или съботно-неделни семинари, уеб-базирани курсове или консултации при самостоятелна подготовка за изпит.
Преподавателите от екипа на SBC са академични преподаватели и практици с умения и опит в провеждането на ориентирани към практиката обучения за специалисти с различна професионална квалификация и опит. E-mail: office@sbc.bgТелефони:02 822 10 70
Уебсайт:www.sbc.bg

 Facebook   LinkedIn   Skype 

Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
1184 189442
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1232 189252
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
1171 189441

Зали

Учебна зала на Училище за бизнес компетенции ЕООД
1528 116651