Рейвън Консултинг Груп ООД

Рейвън Консултинг Груп ООД е консултантска организация в областта на човешкия капитал и управленското консултиране. Екипът ни е съставен от специалисти с практически опит в области като психология, управление на човешките ресурси, транспорт и логистика, информационни системи, организационно консултиране, управление на проекти, продажби. Мисията ни е да помагаме на хора и организации да бъдат успешни и да постигат устойчиви резултати чрез изграждане на ефективни екипи, работеща организационна структура, мотивираща фирмена култура и политика по управление на човешкия капитал Насочихме се към тази област, защото често управители, собственици, мениджъри и специалисти в областта на човешките ресурси виждат, че въпреки новите машини, съвременното оборудване и инвестициите в бизнеса, ефективността е ниска. Те си задават множество въпроси и търсят отговорите. В повечето случаи отговорите са в самите организации и в хората, които работят там с тяхната ангажираност, ентусиазъм и мотивация, както и резултатите, които постигат. Нашата цел е заедно да стигнем до отговорите на въпросите „Защо?”, „Как?” и „Можем ли да го превърнем в практика?”. Тези отговори ще намерим като съдействаме на компаниите при наемането на подходящите хора, провеждане на обучения за придобиване на умения и навици, както и консултации в разнообразни области. Основни направления: * консултантски услуги в областта на ЧР; * одит на системата по ЧР; * обучения; * Разработване и управление на проекти по ОПРЧР и ОПИК за периода 2013-2010г Рейвън Консултинг Груп е обучител в HR Академията на БАУРЧР. През 2014г се сертифицирахме по ISO 9001:2008 с основни дейности: - разработване, изпълнение и управление на проекти; - обучения; - организиране на събития; - консултантски услуги


Телефони:0888 601331, 0887 968 087
Уебсайт:www.ravenbg.com