EXPERT EVENTS

EXPERT EVENTS е организатор на експертни Семинари, изключително фокусиран върху провеждането на Събития с богата практическа насоченост. Нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме Семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти! EXPERT EVENTS подбира и работи с най-добрите лектори – признати експерти и професионалисти, с богат практически опит и силни умения за взаимодействие и работа с аудиторията на Семинарите. Специализирани сме в провеждането на Семинари в областите: Обществени поръчки, Европейско финансиране, Законодателни промени, Строително законодателство, ВЕИ проекти, Корпоративни финанси, Данъчно облагане, Инвестиционен мениджмънт. В програмите на Семинарите залагаме на практическия подход, разглеждането на множество казуси, дискусиите – лектор, участници и привеждането на примери от практиката.


Телефони:0898 24 80 16
Уебсайт:www.expertevents.bg