Кремена Дачова

„БИЗНЕС – ИЗБОРИ И ПОДХОДИ“

„БИЗНЕС – ИЗБОРИ И ПОДХОДИ“

Дата: от 25-04-2018 до 26-04-2018
Цена: 280.00 лв.
14 3848
 „ИНСТРУМЕНТИ на МАЛКИЯ БИЗНЕС“

„ИНСТРУМЕНТИ на МАЛКИЯ БИЗНЕС“

Дата: от 09-05-2018 до 10-05-2018
Цена: 280.00 лв.
12 3849
МОСТА на ДОВЕРИЕТО

МОСТА на ДОВЕРИЕТО

Дата: 15-05-2018
Цена: 25.00 лв.
12 3863
„УСПЕХЪТ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ“

„УСПЕХЪТ Е ТРАНСФОРМАЦИЯ“

Дата: от 19-05-2018 до 20-05-2018
Цена: 80.00 лв.
13 3843
ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС

Дата: от 30-05-2018 до 31-05-2018
Цена: 280.00 лв.
9 3854
 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“

Дата: от 06-06-2018 до 07-06-2018
Цена: 280.00 лв.
13 3857
КОНФЛИКТОЛОГИЯ – ЛОГИКА НА КОНФЛИКТА
12 3862