CEEC

Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) е неправителствено, неполитическо творческо-професионално сдружение с нестопанска цел и е част от гражданското общество.


Телефони:02 987-9767
Уебсайт:http://ceec.fnts.bg

 Facebook   Twitter   LinkedIn 

Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018

Симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA 2018

Дата: от 03-06-2018 до 06-06-2018
Цена: 200.00 лв.
198 38530