Обучителен център Европа

Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“ на 27 януари 2018г.
121 14631
Практически семинар на тема: „Закон за обществените поръчки – проблеми и предизвикателства. Практика
71 10761
“Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018) /пряко приложим от 25 май 2018г./
131 18109
Курс „Координатор по безопастност и здраве“ на 2018г. от 9 ч.
87 9697
Курс
58 8957
Курс по
157 30662
Професионален практически курс по

Професионален практически курс по "Счетоводство"

Дата: от 17-02-2018 до 24-03-2018
Цена: 900.00 лв.
209 31010