Алфа Куолити България

Алфа Куолити е основана в България като консултантска компания през 1990 г. Реализира публични обучения в София, Варна, Пловдив и Велико Търново. Консултантска дейност и фирмени обучения се извършват на място при клиента, на територията на цяла България Въвеждане и подготовка за одобрение на системи за управление: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, SA 8000, ISO 28000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949, I F S, B R C, Investors in People Организационна диагностика, реализация на проекти за развитие: Реинженеринг на производството и управлението, изграждане на нови фирмени функции – маркетинг, персонал, логистика и други Стратегии за развитие, корпоративни политики и организационни структури, Наръчник с процедури и инструкции за търговски фирми Инструменти за фирмена ефективност и елиминиране на загуби: Lean Мanufacturing, 5 S, Kaizen, Total Productive Maintenance, FMEA, 5 Why, PDCA, Brainstorming, Mind Map, Total Quality Management Soft Skills Ефективна комуникация и преговори, Мениджърски умения, Продажби ОБУЧЕНИЯ Публични обучения по обявена програма Фирмени обучения „на място” Индивидуални обучения Дългосрочни програми за обучение на персонала, за топ-мениджъри и мениджърски екипи


Телефони:028687531
Уебсайт:www.alphaquality.org


Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ

Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ

Дата: от 20-08-2018 до 24-08-2018
Цена: 148.00 лв.
1507 79303
Гъвкави отчети с ЕXCEL

Гъвкави отчети с ЕXCEL

Дата: 11-09-2018
Цена: 148.80 лв.
167 9441
ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Дата: 12-09-2018
Цена: 342.00 лв.
912 33708
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Дата: 13-09-2018
Цена: 252.00 лв.
34 5809
БДС EN ISO/IEC 17025:2018  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
631 61517
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
188 11688
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
805 112656
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 02-10-2018 до 03-10-2018
Цена: 672.00 лв.
1094 86391
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1806 112317
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 09-10-2018
Цена: 324.00 лв.
178 13479
Привличане и задържане на успешни служители
100 10837
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
776 79272
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
430 41962
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 23-10-2018
Цена: 252.00 лв.
1331 111674
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 30-10-2018
Цена: 252.00 лв.
553 86818
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
Цена: 672.00 лв.
754 108593
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: 09-11-2018
Цена: 432.00 лв.
711 107977
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
Цена: 210.00 лв.
604 78813
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
Цена: 672.00 лв.
553 61397
Работа в екип. Информираност на екипа

Работа в екип. Информираност на екипа

Дата: 13-12-2018
Цена: 222.00 лв.
168 15006