Алфа Куолити България

Алфа Куолити е основана в България като консултантска компания през 1990 г. Реализира публични обучения в София, Варна, Пловдив и Велико Търново. Консултантска дейност и фирмени обучения се извършват на място при клиента, на територията на цяла България Въвеждане и подготовка за одобрение на системи за управление: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, SA 8000, ISO 28000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949, I F S, B R C, Investors in People Организационна диагностика, реализация на проекти за развитие: Реинженеринг на производството и управлението, изграждане на нови фирмени функции – маркетинг, персонал, логистика и други Стратегии за развитие, корпоративни политики и организационни структури, Наръчник с процедури и инструкции за търговски фирми Инструменти за фирмена ефективност и елиминиране на загуби: Lean Мanufacturing, 5 S, Kaizen, Total Productive Maintenance, FMEA, 5 Why, PDCA, Brainstorming, Mind Map, Total Quality Management Soft Skills Ефективна комуникация и преговори, Мениджърски умения, Продажби ОБУЧЕНИЯ Публични обучения по обявена програма Фирмени обучения „на място” Индивидуални обучения Дългосрочни програми за обучение на персонала, за топ-мениджъри и мениджърски екипи


Телефони:028687531
Уебсайт:www.alphaquality.org


Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
30 3941
Представяне на стандарта: ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания
31 4429
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 30-01-2018
Цена: 324.00 лв.
31 4432
ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Дата: 01-02-2018
Цена: 342.00 лв.
701 23940
Работа в екип. Информираност на екипа

Работа в екип. Информираност на екипа

Дата: 05-02-2018
Цена: 222.00 лв.
25 3939
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Дата: 05-02-2018
Цена: 222.00 лв.
360 43212
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 06-02-2018 до 08-02-2018
Цена: 672.00 лв.
373 49236
Фирмата ми се разраства

Фирмата ми се разраства

Дата: 15-02-2018
Цена: 324.00 лв.
27 3937
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
23 3923
ISO обучения за вътрешни одитори във ВАРНА

ISO обучения за вътрешни одитори във ВАРНА

Дата: от 19-02-2018 до 23-02-2018
Цена: 148.00 лв.
513 40147
Креативно счетоводство

Креативно счетоводство

Дата: 20-02-2018
Цена: 324.00 лв.
30 3935
ITIL v3 foundation

ITIL v3 foundation

Дата: от 26-02-2018 до 28-02-2018
Цена: 1,524.00 лв.
24 3555
ITIL v3 Continual Service Improvement

ITIL v3 Continual Service Improvement

Дата: от 26-02-2018 до 28-02-2018
Цена: 1,872.00 лв.
42 10418
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
453 45968
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

Дата: 07-03-2018
Цена: 342.00 лв.
1247 99354
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 09-03-2018
Цена: 210.00 лв.
316 46137
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
365 38301
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1556 88340
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
519 52813
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 27-03-2018 до 28-03-2018
Цена: 672.00 лв.
875 58143
ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL

ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL

Дата: 04-04-2018
Цена: 148.80 лв.
100 5001
Обучения за Вътрешни одитори в ПЛОВДИВ

Обучения за Вътрешни одитори в ПЛОВДИВ

Дата: от 16-04-2018 до 20-04-2018
Цена: 148.00 лв.
814 39232
Daily Management  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
260 29914
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Дата: 24-04-2018
Цена: 252.00 лв.
288 54873
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 25-04-2018
Цена: 252.00 лв.
257 41996
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 26-04-2018
Цена: 252.00 лв.
1113 73403
5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)

5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)

Дата: 27-04-2018
Цена: 252.00 лв.
200 35472
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Дата: 08-05-2018
Цена: 324.00 лв.
761 63032
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
573 65990
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 29-05-2018
Цена: 342.00 лв.
1203 74162
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 05-06-2018 до 07-06-2018
Цена: 672.00 лв.
687 72071
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 12-06-2018 до 13-06-2018
Цена: 432.00 лв.
434 54103
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 26-06-2018 до 27-06-2018
Цена: 672.00 лв.
457 50256