Алфа Куолити България

Алфа Куолити България ЕООД Обучения и консултации: София 1407, Бул. Никола Вапцаров № 27 тел./факс: 02 868 75 31, тел.: 02 868 49 03 office@alphaquality.org, www.alphaquality.org Алфа Куолити е основана в България като консултантска компания през 1990 г. Реализира публични обучения в София, Варна, Пловдив и Велико Търново. Консултантска дейност и фирмени обучения се извършват на място при клиента, на територията на цяла България Въвеждане и подготовка за одобрение на системи за управление: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, SA 8000, ISO 28000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949, I F S, B R C, Investors in People Организационна диагностика, реализация на проекти за развитие: Реинженеринг на производството и управлението, изграждане на нови фирмени функции – маркетинг, персонал, логистика и други, Стратегии за развитие, корпоративни политики и организационни структури, Наръчник с процедури и инструкции за търговски фирми Инструменти за фирмена ефективност и елиминиране на загуби: Lean Мanufacturing, 5 S, Kaizen, Total Productive Maintenance, FMEA, 5 Why, PDCA, Brainstorming, Mind Map, Total Quality Management Soft Skills – НЛП (Невро-лингвистично програмиране): Ефективна комуникация и преговори, Мениджърски умения, Продажби ОБУЧЕНИЯ – по обявена програма, обучения „на място” по поръчка, дългосрочни програми за топ-мениджъри и мениджърски екипи


Телефони:028687531
Уебсайт:www.alphaquality.org


ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL

ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL

Дата: 29-09-2017
Цена: 148.80 лв.
14 628
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
238 32316
ЕЗИКЪТ НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА
268 29964
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1419 81148
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 09-10-2017 до 11-10-2017
Цена: 672.00 лв.
588 62933
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
407 43282
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 16-10-2017 до 17-10-2017
Цена: 672.00 лв.
754 40019
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
455 53606
Daily Management  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
138 13986
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

Дата: 31-10-2017
Цена: 342.00 лв.
1139 83070
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: 01-11-2017
Цена: 672.00 лв.
325 33670
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 06-11-2017
Цена: 210.00 лв.
212 27867
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 07-11-2017 до 08-11-2017
Цена: 432.00 лв.
305 35069
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Дата: 09-11-2017
Цена: 324.00 лв.
630 43592
5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)

5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)

Дата: 14-11-2017
Цена: 252.00 лв.
95 14234
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
179 17046
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Дата: 22-11-2017
Цена: 222.00 лв.
207 19031
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 23-11-2017
Цена: 252.00 лв.
132 17399
Работа без стрес и конфликти

Работа без стрес и конфликти

Дата: 07-12-2017
Цена: 222.00 лв.
612 23044
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
277 13806
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Дата: 18-12-2017
Цена: 252.00 лв.
151 21510