Алфа Куолити България

Алфа Куолити България ЕООД Обучения и консултации: София 1407, Бул. Никола Вапцаров № 27 тел./факс: 02 868 75 31, тел.: 02 868 49 03 office@alphaquality.org, www.alphaquality.org Алфа Куолити е основана в България като консултантска компания през 1990 г. Реализира публични обучения в София, Варна, Пловдив и Велико Търново. Консултантска дейност и фирмени обучения се извършват на място при клиента, на територията на цяла България Въвеждане и подготовка за одобрение на системи за управление: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, SA 8000, ISO 28000, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949, I F S, B R C, Investors in People Организационна диагностика, реализация на проекти за развитие: Реинженеринг на производството и управлението, изграждане на нови фирмени функции – маркетинг, персонал, логистика и други, Стратегии за развитие, корпоративни политики и организационни структури, Наръчник с процедури и инструкции за търговски фирми Инструменти за фирмена ефективност и елиминиране на загуби: Lean Мanufacturing, 5 S, Kaizen, Total Productive Maintenance, FMEA, 5 Why, PDCA, Brainstorming, Mind Map, Total Quality Management Soft Skills – НЛП (Невро-лингвистично програмиране): Ефективна комуникация и преговори, Мениджърски умения, Продажби ОБУЧЕНИЯ – по обявена програма, обучения „на място” по поръчка, дългосрочни програми за топ-мениджъри и мениджърски екипи


Телефони:028687531
Уебсайт:www.alphaquality.org


Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 07-12-2017 до 08-12-2017
Цена: 672.00 лв.
813 51028
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
361 36754
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Дата: 18-12-2017
Цена: 252.00 лв.
217 44458
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 06-02-2018 до 08-02-2018
Цена: 672.00 лв.
278 30332