Проджекта ООД

ПРОДЖЕКТА е първата българска фирма, специализирана изключително в областта на консултациите и обучението по управление на проекти. ПРОДЖЕКТА работи активно по проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации.


Нашата мисия е да предоставяме най-добрите продукти и услуги по управление на проекти, с което да съдействаме за успеха на нашите клиенти, партньори и служители и да подпомагаме развитието на обществото.
Ние предоставяме широк кръг от услуги, свързани с управлението на проекти:

* Разработване на проекти
* Управление на проекти
* Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти
* Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми
* Разработване на задания и технически спецификации
* Провеждане на международни търгове
* Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз и на Закона за обществените поръчки
* Изготвяне на тръжни предложения
* Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори
* Разработване на бизнес-планове
* Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения)
* Подготовка за сертифициране по управление на проекти
* Подготовка за сертифициране в областта на информационните технологии


Телефони:02 9835 324
Уебсайт:www.projecta.bg; info@projecta.bg


Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 04-12-2017 до 06-12-2017
Цена: 1,666.00 лв.
842 145315
Управление на проекти - Preparation for Success

Управление на проекти - Preparation for Success

Дата: от 05-12-2017 до 07-12-2017
Цена: 564.00 лв.
953 122949
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 05-12-2017 до 07-12-2017
Цена: 1,382.00 лв.
824 136309
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Дата: от 13-12-2017 до 16-12-2017
Цена: 927.00 лв.
2165 270816
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
881 106575
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
2019 238725
Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен онлайн курс
1847 218854
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
1378 185116
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
1963 218921
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
1779 218847