Eвропейски център по медиация и арбитраж

Основна цел - Предоставяне на пълна ,актуална и полезна информация .ЕСМА реализира отворени курсове с практическа насоченост.Областите , в които предлагаме ключови компетенции са :- Човешки ресурси- Безопасност и здраве - Трудова медиация- Административни умения - Нормативни изисквания


Телефони:082/820 329
Уебсайт:http://ecmbg.alle.bg/

 Facebook 

Зали

Слънчевата къща

Слънчевата къща

Град: Русе
Капацитет:
213 11685