Eвропейски център по медиация и арбитраж

Основна цел - Предоставяне на пълна ,актуална и полезна информация .ЕСМА реализира отворени курсове с практическа насоченост.Областите , в които предлагаме ключови компетенции са :- Човешки ресурси- Безопасност и здраве - Трудова медиация- Административни умения - Нормативни изисквания


Телефони:082/820 329
Уебсайт:http://ecmbg.alle.bg/

 Facebook 

Управление на конфликти

Управление на конфликти

Дата: 28-05-2018
Цена: 25.00 лв.
742 24090
Специализиращо обучение - Семейна медиация

Специализиращо обучение - Семейна медиация

Дата: от 05-06-2018 до 07-06-2018
Цена: 320.00 лв.
421 26917
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 09-06-2018 до 24-06-2018
Цена: 620.00 лв.
12 2120
Специализиращо обучение - Медиация при трудови спорове
498 38356
Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 06-07-2018 до 15-07-2018
Цена: 620.00 лв.
359 28633

Зали

Слънчевата къща

Слънчевата къща

Град: Русе
Капацитет:
184 9718