Eвропейски център по медиация и арбитраж

Основна цел - Предоставяне на пълна ,актуална и полезна информация .ЕСМА реализира отворени курсове с практическа насоченост.Областите , в които предлагаме ключови компетенции са :- Човешки ресурси- Безопасност и здраве - Трудова медиация- Административни умения - Нормативни изисквания


Телефони:082/820 329
Уебсайт:http://ecmbg.alle.bg/

 Facebook 

Сертифициращо обучение за медиатори

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата: от 06-10-2017 до 22-10-2017
Цена: 620.00 лв.
60 10890