Elemark Ltd.

Елемарк е консултантска агенция в сферата на маркетинговите проучвания, маркетинговите анализи и стратегическо планиране, създаването на маркетингови концепции и планове на фирми в сферата на услугите като туризъм, образование, инженерство и транспортната автоматика. В основата на услугите на Елемарк стоят иноваторски подход, модерни технологии и последно, но най-важно – лично отношение и подход към всеки клиент.


Телефони:0896 317707
Уебсайт:www.elemark.bg