Национална бизнес мрежа

Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. НБМ е създадена с цел да подпомага малкия и среден бизнес, да осигурява информационно своите фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях. В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Една от основните ни дейности е осигуряването на преференциални стоки и услуги за нашите членове.


Телефони:02 / 4 23 23 91
Уебсайт:www.nbn-bg.com