Образователен Бизнес Център Хермес

Образователен Бизнес Център “ХЕРМЕС” е създаден през 2003 година и притежава лиценз № 200512288 от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на квалификационни и преквалификационни обучения по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингова дейност, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и творчество в обучаващите се, чрез участието им в дискусии и учебни практики.
Предлагаме присъствена и онлайн форма на обучение. Дневните, вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, които са утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.
Центъра предлага и поддържащото обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии по актуални теми.
Основната ни цел е да предоставим на обучаващите се оптималния баланс на теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини.


Телефони:02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Уебсайт:www.obc-hermes.com, www.curseshermes.net

 Facebook 

Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 11-06-2018 до 13-08-2018
Цена: 0.00 лв.
1410 202040
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 16-06-2018 до 30-06-2018
Цена: 0.00 лв.
497 98235
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 22-06-2018 до 24-06-2018
Цена: 0.00 лв.
1177 144128
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 22-06-2018 до 29-06-2018
Цена: 0.00 лв.
1348 178751
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 25-06-2018 до 30-07-2018
Цена: 0.00 лв.
35 10302
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 25-06-2018 до 12-07-2018
Цена: 0.00 лв.
38 10297
Курсове по Български език и литература , Математика

Курсове по Български език и литература , Математика

Дата: от 25-06-2018 до 27-07-2018
Цена: 0.00 лв.
76 22040
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-06-2018 до 12-07-2018
Цена: 0.00 лв.
554 81510
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 26-06-2018 до 31-07-2018
Цена: 0.00 лв.
328 61067
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 26-06-2018 до 10-08-2018
Цена: 0.00 лв.
318 61330
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 02-07-2018 до 09-08-2018
Цена: 0.00 лв.
1371 213686
Английски език

Английски език

Дата: от 02-07-2018 до 09-08-2018
Цена: 0.00 лв.
1279 202383
Италиански език

Италиански език

Дата: от 03-07-2018 до 10-08-2018
Цена: 0.00 лв.
797 145038
Английски език за целите на маркетинга

Английски език за целите на маркетинга

Дата: от 03-07-2018 до 10-08-2018
Цена: 0.00 лв.
43 12441
Испански език

Испански език

Дата: от 04-07-2018 до 11-08-2018
Цена: 0.00 лв.
654 116220
Английски език за целите на финансите

Английски език за целите на финансите

Дата: от 04-07-2018 до 11-08-2018
Цена: 0.00 лв.
46 12422
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 07-07-2018 до 08-09-2018
Цена: 0.00 лв.
751 116228
Английски език за целите на медицината

Английски език за целите на медицината

Дата: от 07-07-2018 до 08-09-2018
Цена: 0.00 лв.
48 12419
Френски език

Френски език

Дата: от 08-07-2018 до 09-09-2018
Цена: 0.00 лв.
586 116224
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 08-07-2018 до 09-09-2018
Цена: 0.00 лв.
1151 211104
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 09-07-2018 до 26-09-2018
Цена: 0.00 лв.
1312 199799
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
880 114215
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 16-07-2018 до 28-09-2018
Цена: 0.00 лв.
1274 202050
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
1338 199539
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
1036 171701
Мениджър

Мениджър

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
1265 202046
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 16-07-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
1226 202049