Образователен Бизнес Център Хермес

Образователен Бизнес Център “ХЕРМЕС” е създаден през 2003 година и притежава лиценз № 200512288 от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на квалификационни и преквалификационни обучения по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингова дейност, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и творчество в обучаващите се, чрез участието им в дискусии и учебни практики.
Предлагаме присъствена и онлайн форма на обучение. Дневните, вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, които са утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.
Центъра предлага и поддържащото обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии по актуални теми.
Основната ни цел е да предоставим на обучаващите се оптималния баланс на теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини.


Телефони:02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Уебсайт:www.obc-hermes.com, www.curseshermes.net

 Facebook 

Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
350 32985
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
807 127862
Френски език

Френски език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
261 32983
Испански език

Испански език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
299 32978
Английски език

Английски език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
886 119141
Италиански език

Италиански език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
444 61797
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-09-2017 до 11-10-2017
Цена: 0.00 лв.
291 27472
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 26-09-2017 до 31-10-2017
Цена: 0.00 лв.
873 95506
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 26-09-2017 до 12-10-2017
Цена: 0.00 лв.
764 61131
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
989 118797
Организатор туристическо агентска дейност

Организатор туристическо агентска дейност

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
879 118808
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
878 116298
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
652 88459
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
918 116558
Икономист

Икономист

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
840 118805
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
867 118808
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-10-2017 до 31-10-2017
Цена: 0.00 лв.
105 16927
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 18-09-2017 до 31-10-2017
Цена: 0.00 лв.
967 130441