Образователен Бизнес Център Хермес

Образователен Бизнес Център “ХЕРМЕС” е създаден през 2003 година и притежава лиценз № 200512288 от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на квалификационни и преквалификационни обучения по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингова дейност, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и творчество в обучаващите се, чрез участието им в дискусии и учебни практики.
Предлагаме присъствена и онлайн форма на обучение. Дневните, вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, които са утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.
Центъра предлага и поддържащото обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии по актуални теми.
Основната ни цел е да предоставим на обучаващите се оптималния баланс на теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини.


Телефони:02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Уебсайт:www.obc-hermes.com, www.curseshermes.net

 Facebook 

Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 25-11-2017 до 31-01-2018
Цена: 0.00 лв.
1091 141748
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 28-11-2017 до 20-01-2018
Цена: 0.00 лв.
7 776
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 07-12-2017 до 13-01-2018
Цена: 0.00 лв.
9 1039
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 20-01-2018 до 24-02-2018
Цена: 0.00 лв.
960 118458
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 20-01-2018 до 24-02-2018
Цена: 0.00 лв.
832 83836
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-02-2018 до 24-02-2018
Цена: 0.00 лв.
179 39183
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
865 150813
Френски език

Френски език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
324 55934
Испански език

Испански език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
351 55929
Английски език

Английски език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
963 142092
Италиански език

Италиански език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
512 84748
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
440 55936
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
714 111410
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
1011 139509
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 06-11-2017 до 06-12-2017
Цена: 0.00 лв.
1047 153393
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 11-11-2017 до 31-01-2018
Цена: 0.00 лв.
945 141759
Организатор туристическо агентска дейност

Организатор туристическо агентска дейност

Дата: от 21-11-2017 до 30-01-2018
Цена: 0.00 лв.
982 141759
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 21-11-2017 до 31-01-2018
Цена: 0.00 лв.
955 139248
Икономист

Икономист

Дата: от 21-11-2017 до 31-01-2018
Цена: 0.00 лв.
913 141756
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 21-11-2017 до 07-12-2017
Цена: 0.00 лв.
361 50423