Образователен Бизнес Център Хермес

Образователен Бизнес Център “ХЕРМЕС” е създаден през 2003 година и притежава лиценз № 200512288 от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на квалификационни и преквалификационни обучения по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингова дейност, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и творчество в обучаващите се, чрез участието им в дискусии и учебни практики.
Предлагаме присъствена и онлайн форма на обучение. Дневните, вечерните и съботно – неделните занятия се водят от преподаватели, които са утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.
Центъра предлага и поддържащото обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии по актуални теми.
Основната ни цел е да предоставим на обучаващите се оптималния баланс на теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини.


Телефони:02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Уебсайт:www.obc-hermes.com, www.curseshermes.net

 Facebook 

Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 30-01-2018 до 31-03-2018
Цена: 0.00 лв.
1179 160660
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 30-01-2018 до 31-03-2018
Цена: 0.00 лв.
84 19950
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 05-02-2018 до 28-03-2018
Цена: 0.00 лв.
950 169724
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 05-02-2018 до 28-02-2018
Цена: 0.00 лв.
1139 172304
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-02-2018 до 24-02-2018
Цена: 0.00 лв.
275 58094
Организатор туристическо агентска дейност

Организатор туристическо агентска дейност

Дата: от 27-02-2018 до 17-04-2018
Цена: 0.00 лв.
1063 160670
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 27-02-2018 до 17-04-2018
Цена: 0.00 лв.
1053 158159
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 27-02-2018 до 31-03-2018
Цена: 0.00 лв.
89 19688
Икономист

Икономист

Дата: от 27-02-2018 до 17-04-2018
Цена: 0.00 лв.
1004 160666
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 05-03-2018 до 05-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1039 160670
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 05-03-2018 до 05-05-2018
Цена: 0.00 лв.
789 130321
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 07-03-2018 до 07-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1099 158420
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
533 74847
Френски език

Френски език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
388 74845
Испански език

Испански език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
425 74840
Английски език

Английски език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
1042 161002
Италиански език

Италиански език

Дата: от 13-03-2018 до 12-05-2018
Цена: 0.00 лв.
598 103658
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 20-01-2018 до 24-02-2018
Цена: 0.00 лв.
921 102748
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 20-01-2018 до 24-02-2018
Цена: 0.00 лв.
1074 137370