Елинка

 Осигурителни казуси при командироване на служители по трудово правоотношение в рамките на ЕС и рабо
55 16394
 Задължения на администраторите на лични данни
71 13359
Промени в социалното осигуряване през 2018 г.
46 7880
 Задължения на администраторите на лични данни
20 3083
 Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното
27 5571
 Годишно облагане за 2017 г. Промените за 2018 г. и приложима практика по ЗКПО и ЗДДФЛ
7 1039