Supply Chain Ltd

Ние сме тясно специализирани в провеждането на професионални обучения за производство и веригата за доставки. Ние, Треньорите, сме експерти с многогодишен практически опит на високи ръководни позиции. Нашата мисия е да изградим специалисти и мениджъри, компетентни да ръководят производството и веригата за доставки и да развиват българската икономика.


Телефони:+359886277735
Уебсайт:www.supplychain.bg

 LinkedIn 

Тренировъчна школа Склад - Правилно съхранение на стоките в склада
143 21591
Тренировъчна школа Доставки - Управление на доставчиците
126 22770
Тренировъчна школа Доставки - Преговори с доставчици
128 22769
Тренировъчна школа Планиране - Създаване на поток в производството
17 2571
Тренировъчна школа Доставки - Комуникация и законови рамки в снабдяването
15 2564
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
14 2569
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
16 2569
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОТОКА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОТОКА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дата: от 19-04-2018 до 20-04-2018
Цена: 936.00 лв.
20 2563
Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право
14 2565
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
13 2560
Тренировъчна школа Склад - Правилно съхранение на стоките в склада
11 2559
Тренировъчна школа Склад - Специфики на складовия занаят
13 2565
Тренировъчна школа Доставки - Превенция на потенциалните заплахи при покупка
14 2564