Supply Chain Ltd

Ние сме тясно специализирани в провеждането на професионални обучения за производство и веригата за доставки. Ние, Треньорите, сме експерти с многогодишен практически опит на високи ръководни позиции. Нашата мисия е да изградим специалисти и мениджъри, компетентни да ръководят производството и веригата за доставки и да развиват българската икономика.


Телефони:+359886277735
Уебсайт:www.supplychain.bg

 LinkedIn 

Тренировъчна школа Производство - Производствен мениджмънт в динамична среда
24 3265
Тренировъчна школа Доставки - Комуникация и законови рамки в снабдяването
33 3267
Тренировъчна школа Доставки - Превенция на потенциалните заплахи при покупка
24 3260
Тренировъчна школа Производство - Анализ и намиране на решения за ефективно производство
28 3262
Световно-признати  теории за управление на веригата за доставки
42 6542
Тренировъчна школа Дистрибуция - Ефективно обслужване на клиенти в търговски обект
25 3250
Тренировъчна школа Логистика - Правилно съхранение и транспортиране на стоките
23 3250
Тренировъчна школа Дистрибуция - Изграждане на печеливша концепция за търговски обект
23 3250
Тренировъчна школа Логистика - Комуникация и конфликти в логистиката
23 3249
Тренировъчна школа Технолог - Технологът като генератор на допълнителни печалби за фирмата
22 3259
Тренировъчна школа Дистрибуция - Изграждане на печеливша концепция за търговски обект
23 3242
Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право
22 3259
Експанзия към нови пазари

Експанзия към нови пазари

Дата: от 29-01-2018 до 31-01-2018
Цена: 1,056.00 лв.
20 3026
Тренировъчна школа Логистика - Договорите в логистиката
22 3242
Тренировъчна школа Производство - Производствен мениджмънт в динамична среда
18 3236
Тренировъчна школа Склад - Правилно съхранение на стоките в склада
21 3236
Тренировъчна школа Склад - Конфликти на интереси и антикорупционни практики
19 2829
Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на асортимента
21 2828
Тренировъчна школа Производство - Анализ и намиране на решения за ефективно производство
19 2829
Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на дистрибуторите
19 2827
Световно-признати  теории за управление на веригата за доставки
18 2828
Тренировъчна школа Технолог - Технологът като генератор на допълнителни печалби за фирмата
18 2828
Тренировъчна школа Логистика - Договорите в логистиката
18 2827
Тренировъчна школа Технолог - Проектиране на технологичен процес
20 2835
Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право
22 2824
Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на асортимента
20 2824
Тренировъчна школа Логистика - Договорите в логистиката
19 2824
Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на дистрибуторите
19 2824
Тренировъчна школа Производство - Производствен мениджмънт в динамична среда
16 2824
Тренировъчна школа Склад - Правилно съхранение на стоките в склада
21 2826
Тренировъчна школа Склад - Конфликти на интереси и антикорупционни практики
17 2824
Тренировъчна школа Производство - Анализ и намиране на решения за ефективно производство
18 2824
Тренировъчна школа Технолог - Проектиране на технологичен процес
17 2827
Тренировъчна школа Планиране - Създаване на поток в производството
20 2834
Тренировъчна школа Планиране - Бюджетиране и планиране на производство и запаси
22 2834
Тренировъчна школа Склад - Специфики на складовия занаят
20 2834
Създаване на нов продукт – от генериране на идея до лансиране на продукта
17 1940
Тренировъчна школа Склад - Договорите във веригата за доставки
19 2834
Тренировъчна школа Склад - Специфики на складовия занаят
18 2827
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
18 2827
Тренировъчна школа Технолог - Параметри за оптимално производство
20 2827
Тренировъчна школа Производство - Управление на промяната
20 2827
Тренировъчна школа Склад - Договорите във веригата за доставки
18 2827
Тренировъчна школа Логистика - Организация на логистичния процес
19 2833
Тренировъчна школа Логистика - Логистично управление на дистрибуцията
19 2832
Тренировъчна школа Производство - Управление на промяната
20 2834
Тренировъчна школа Доставки - Бюджетиране и планиране на производство и доставки
19 2830
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
17 2614
Тренировъчна школа Доставки - Управление на покупките
21 2614
Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на асортимента
17 2614
Тренировъчна школа Логистика - Транспортно право
17 2608
Тренировъчна школа Логистика - Договорите в логистиката
18 2608
Тренировъчна школа Логистика - Организация на логистичния процес
19 2607
Тренировъчна школа Логистика - Логистично управление на дистрибуцията
18 2607
Тренировъчна школа Технолог - Избор на подходящи суровини
20 2608
Тренировъчна школа Производство - Управление на промяната
18 2599
Тренировъчна школа Склад - Специфики на складовия занаят
17 2597
Тренировъчна школа Склад - Договорите във веригата за доставки
17 2597
Тренировъчна школа Производство - Създаване на стандарт за високо качество в производството
17 2604
Тренировъчна школа Логистика - Организация на логистичния процес
17 2603
Тренировъчна школа Логистика - Логистично управление на дистрибуцията
17 2603
Тренировъчна школа Дистрибуция - Събиране на просрочени плащания
18 2594
Тренировъчна школа Дистрибуция - Събиране на просрочени плащания
15 2597
Тренировъчна школа Технолог - Параметри за оптимално производство
18 2602
Тренировъчна школа Дистрибуция - Управление на дистрибуторите
16 2612
Тренировъчна школа Планиране - Оперативно планиране
20 2601
Тренировъчна школа Планиране - Анализ на планирането
19 2601
Тренировъчна школа Склад - Изпълнение на поръчките
19 2596
Тренировъчна школа Склад - Оптимизация на складовата дейност
19 2596
Тренировъчна школа Склад - Управление на флотния парк
18 2595
Тренировъчна школа Логистика - Организация на складовите процеси
19 2600
Тренировъчна школа Логистика - Управление на автопарка
18 2600
Тренировъчна школа Дистрибуция - Дистрибуционна политика на фирмата
18 2593
Тренировъчна школа Производство - Разработване на нов продукт и производствен процес
20 2605
Тренировъчна школа Доставки - Управление на доставчиците
19 2597
Тренировъчна школа Производство - Увеличаване на производствения капацитет с наличните ресурси
19 2605
Тренировъчна школа Доставки - Преговори с доставчици
19 2596
Тренировъчна школа Технолог - Управление на качеството в хранителната индустрия
20 2607