Supply Chain Ltd

Ние сме тясно специализирани в провеждането на професионални обучения за производство и веригата за доставки. Ние, Треньорите, сме експерти с многогодишен практически опит на високи ръководни позиции. Нашата мисия е да изградим специалисти и мениджъри, компетентни да ръководят производството и веригата за доставки и да развиват българската икономика.


Телефони:+359886277735
Уебсайт:www.supplychain.bg

 LinkedIn 

Договорите в логистиката

Договорите в логистиката

Дата: 25-05-2018
Цена: 396.00 лв.
40 14277
Специфики на складовия занаят

Специфики на складовия занаят

Дата: 30-05-2018
Цена: 312.00 лв.
36 14259
Изпълнение на поръчките в склада

Изпълнение на поръчките в склада

Дата: 31-05-2018
Цена: 312.00 лв.
36 14276
Планиране на нов продукт

Планиране на нов продукт

Дата: 01-06-2018
Цена: 480.00 лв.
20 7406
Създаване на поток в производството

Създаване на поток в производството

Дата: 07-06-2018
Цена: 396.00 лв.
22 7400
Спестявания, отчетност и контрол в снабдяването
23 7406
Управление на доставчиците

Управление на доставчиците

Дата: 14-06-2018
Цена: 396.00 лв.
24 7399
Организация на логистичния процес

Организация на логистичния процес

Дата: 22-06-2018
Цена: 396.00 лв.
25 7404
Изпълнение на поръчките в склада

Изпълнение на поръчките в склада

Дата: 27-06-2018
Цена: 312.00 лв.
21 7400
Здравословни и безопасни условия на труд в склада
27 7405
Конфликти на интереси и антикорупционни практики
21 7405