БГ Серт - Трейнинг Център

БГ Серт - Трейнинг Център предлага интензивни бизнес обучения, отразяващи съвременната динамична среда. Мотото на компанията е "Знание от Практиката", защото сме убедени, че в споделеният опит се крие истинското Знание! А знанието е най-рентабилният актив!


Телефони:02/ 403 2404; 0877122777.
Уебсайт:http://bgcert-training.com/


Онлайн-на живо Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти 15.12.2017
723 7260
Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти
34 7264
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския паза
22 7198
ГЛЕДАЙ ОНЛАЙН - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и
23 7196