STRUCTOGRAM Център България

Информация Система за тренинг на социални компетентности - комуникативни умения, работа в екип, продажби, лидерски умения, водене на преговори. Мисия Система за тренинг Structogram® е изпитана - от 27 години по цял свят прилагана във всички области на икономиката, достъпна на 24 езика Бърза - несложно обработване на резултатите, отнемаща кратко време, намираща пряко приложение в практиката. Индивидуална - установява се и се взима под внимание личния потенциал за развитие на всеки участник. Информация за компанията Системата за тренинг на ключови компетентности (комуникативни умения, работа в екип, продажби, лидерски умения, водене на преговори, разрешаване на конфликти и др.) STRUCTOGRAM® е базирана на личностен модел, при който се прави разлика между генетично обусловена базова структура на личността и обусловени от заобикалящата ни среда, променящи се индивидуални характеристики. Системата е разработена в Швейцария и в момента е популярна в много страни на Европа, Азия, Америка както и в Австралия. Подробна информация за разпространението на STRUCTOGRAM® можете да се намери на www.structogram.info , а на www.structogram.bg има и информация на български език. STRUCTOGRAM® не е психологически тест, а метод за анализ без оценъчен характер, който дава на участника познания за основната структура на неговата индивидуална, генетично обусловена личност. Методът, наречен биоструктурен анализ, се основава на изследванията на американския изследовател на мозъка проф. Пол Маклин, който емпирично е доказал, че човешкият мозък се състои от три части, които изпълняват различни функции и формират индивидуалните личностни характеристики. Силните страни на този анализ са, че се прави лесно, не отнема много време и има непосредствена приложимост в практиката. Резултатите от биоструктурния анализ са в основата на различни обучения за ключови компетентности (комуникативни умения, работа в екип, продажби, лидерски умения и др.). Системата се състои от три части – Самоопознаване, Знание за хората, Ключ към клиентите. Структограма се прилага във фирми в различни браншове в различни страни по света. Системата успешно се ползва във компании от финансовия сектор като: Reiffeisenbank – Германия; United Bank of Switzerland; Zurich Insurance – Швейцария; S- Bausparkasse - Австрия и др. Каква е ползата от тренингите? Участието в семинара подобрява способността за комуникиране и работа в екип. Отимизира се познанието за човешката личност при работата с клиенти, сътрудници и колеги. Значително се повишава компетенцията за убеждаване при преговори и презентации. Посредством опознаването на индивидуалните си силни участниците в тренингите укрепват своето самосъзнание и повишават своята самоувереност. За кого е подходяща тази система? Мениджъри, които искат да формират по-въздействащо управленско поведение Специалисти по пласмента и продажбите, за които мениджмънтът на отношението към клиента ще става все по-важен Сътрудници в отдела за развитие на персонала, които отговарят за подбора и назначаването на персонала. За всички, които искат да оптимизират своето самопознание и своята социална компетентност.


Телефони:0882 609 279
Уебсайт:www.structogram.bg

 Facebook