Advisors Just In Time

Advisors Just In Time Ltd. е дружество с компетентност в различни сфери на бизнеса. Нашата мисия е точно на време да осигуряваме необходимото експертно съдействие на организациите в постигане на техните корпоративни цели. Областите, в които можем да Ви съдействаме са: - Корпоративна стратегия и организационно развитие на фирмата - Маркетинг и корпоративни комуникации - Управление на проекти, вкл. по Оперативните програми на ЕС - Финансови и административни системи - Управление на хора - Управление на производството и услугите, вкл. технологии, know-how, материални потоци, контрол на качеството - Икономически и екологични изследвания


Телефони:0884 886566
Уебсайт:http://advisorsjit.com

 Facebook 

Услуги