Приоритизиране и делегиране

Правилното приоритизиране на дейностите е ключов фактор за постигане на висока ефективност на отдела (фирмата). Нито в университетите, нито в компаниите ни учат как да приоритизираме :(.

Относително лесно можем да намерим информация за оперативното приоритизиране, значително по-трудно – за стратегическото. Ще представим в нужната дълбочина и двете… Делегирането е ахилесова пета на бизнес ръководителите по целия свят – най-често цитираната мениджърска слабост (приоритизирането е на трето място – представително изследване за САЩ). Проблемът с делегирането е най-видим при собствениците на малък бизнес (до 50 души персонал и 10 млн евро годишен оборот). Поколение след поколение повтаряме едни и същи грешки… Въпросникът за тестване на текущите ни умения за делегиране разглежда 10 типични мениджърски ситуации и предлага обосновки на правилността на верния отговор. Упражненията и казусите, заимствани от българската бизнес среда, позволяват практикуването на преподаваните техники в ситуации, близки до реалните. Приоритизиране и делегиране са мениджърски умения, които заслужават Вашето внимание и чието овладяване до съвършенство ще Ви се отплати многократно. Линк към програмата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/prioritizirane-delegirane/

Коментари

Популярни обучения