Прилагане на Закона за ДДС през 2018 г.

Семинарът е предназначен за счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ ...

Семинарът е предназначен за счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ и е предназначена за подпомогне усвояването и прилагането на ДДС и обслужване професионалните решения на специалистите. Лектор: Мина Янкова - експерт по ДДС Програма: 8:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Работна сесия 1.Новите правила в ДДС и ППДДС за 2018 г. -механизми за корекция на ползван данъчен кредит: примери от практиката за еднократни и ежегодни корекции, документиране на корекцията; -нови моменти за приспадане на първоначално неползван данъчен кредит за дълготрайни активи, но приспаднат в резултат на извършена годишна корекция;. -определяне на данъчното събитие в случаите на доставка на стоки с поетапно изпълнение; -промени, свързани с правото на частичен данъчен кредит - практически съвети за определяне на размера на пропорцията и на коефициента; -промени при регистрация по ЗДДС: съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС и отпадане на задължението за съставяне и подаване на опис за наличните активи при регистрация; промени свързани с регистрацията по ЗДДС на неперсонифицирани дружества; промени, свързани с предварителната административна мярка „запечатване на обект“. 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Работна сесия 2. Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност 12:30 – 13:30 ч. Обяд 13:30 – 15:00 ч. Работна сесия 3.Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност 15:00 – 15:30 ч. Кафе-пауза 15:30 – 17:00 ч. Работна сесия 4.Очаквани промени по ЗДДС 17:15ч. Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати.

Коментари

Популярни обучения