Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие.

Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие.

Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Дисциплинарните наказания на практика и как успешно да ги прилагаме. Съдебна практика на ВКС, свързана със законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение. Лектор: Николай Стоянов – главен юрисконсулт на ИА „Главна инспекция по труда“ Програма: 09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 09:30 – 11:00 ч. Работна сесия Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ; чл. 325, ал.1, т. 2 КТ; 11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза 11:30 – 13:00 ч. Работна сесия Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. т. 3 КТ; чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ; чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ 13:00ч. Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати.

Коментари

Популярни обучения