Преговори с доставчици: стратегии, тактики, психология

По време на курса ще бъдат разгледани: психология на комуникацията между преговарящите, техники за въздействие, инструменти за печелене на уважение, прийоми за настройване на посланието към различни типове преговарящи за постигане на максимален ефект.

9:00 — 9:10 Регистрация на участниците 9:10 — 11:00 Тема 1. ВЪЗДЕЙСТВАЩА КОМУНИКАЦИЯ: 11:00 — 11:20 Почивка: чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки, плодове 11:20 — 13:00 Тема 2. ПЕТТЕ ЕТАПА НА ПРЕГОВОРИТЕ 13:00 — 14:00 Обяд: тристепенно меню 14:00 — 15:40 Тема 3. СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ, казус 1 15:40 — 16:00 Почивка: чай, кафе, минерална вода, сладки, соленки 16:00 — 17:45 Тема 4. СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ (продължение), казус 2 17:30 — 17:45 Закриване и връчване на сертификатите линк към страницата на семинара: https://konsultacii.eu/events/pregovori-s-dostavchitsi/

Лектори

В Цветанов, Ph.D
В Цветанов, Ph.D

Линк към профила на лектора: https://konsultacii.eu/staff/vladislav-tzvetanov/

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019