Представяне на промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019 г. с Евгения Попова

Отстъпка: 10% при ранно записване до 31.12.2018 г. Лектор: Евгения Попова - главен експерт по приходите в НАП Място на провеждане: гр. София, Interpred Sofia, бул. Драган Цанков 36, Зала G3

Тематична програма 09:30 - 13:00 ч.: 1. Представяне на промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019 г. Промени, имащи отношение към облагането и декларирането на доходи, придобити през 2018 г. - Промени в данъчните облекчения, началният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, закръгление на данъка и др. Промени, имащи отношение към облагането и декларирането на доходи, придобити през 2019 г. - Нов режим на облагане на доходите от награди; - Нов режим на облагане на доходите на нерегистрирани земеделски стопани, придобити под формата на субсидии и други финансирания; - Нови правила за издаване на служебните бележки по ЗДДФЛ; - Нова справка за предоставяне на информация за доходите от трудови правоотношения; - Срокове за подаване на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ; - Нова възможност за корекция на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ; - Нови правила за подаване на справки и декларации по ЗДДФЛ от самоосигуряващи се лица; - Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация; - Други промени. 2. Особености при годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г. 3. Нови моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. 4. Актуални въпроси, свързани с данъчните облекчения по ЗДДФЛ. Изисквания и ред за ползването им. Необходими документи и процедура за прилагането им. 5. Годишни задължения за платци на доходи през 2018 г. 6. Актуални казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.

Лектори

Евгения Попова
Евгения Попова

главен експерт по приходите в НАП

Коментари

Популярни обучения