Предприемачество и бизнес иновации

Каним Ви на обучение, на което ще говорим за различните видове предриемачество, ще научите как да използвате модерни инструменти за създаване на иновативни продукти и услуги..

Програма: 09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 1. Каква е разликата между старъп и малък бизнес и кое е по-подходящо за моята идея. Други видове предприемачество: - Startup - Малък бизнес - Семеен бизнес - Занаятчийство - Социално предприемачество 2. Как да доразвием идеята си с помощтна на: - Empathy Map като метод за изгражндане на пълна емпатия и разбиране на нашите таргет клиенти - Design Thinking като един от най-добрите методи за разбиране на нуждите на клиента, генериране на идеи за нови решения и бързо прототипизиране 3. Стадии през които минава всеки успешен бизнес и каква да бъде нашата стратегия във всеки един от тях: - Incubation - Acceleration - Seed - Scaling - Globalization 4. Как да валидираме идеята си с реални клиенти с помощта на Lean методологията: - Създаване на Lean Canvas като инструмент за моделиране и доизграждане на нашата идея - Hypotheses Tree като модел за структуриране на всички бизнес рискове и хипотези - MVP експеримент – най-бързият и евтин начин да валидираме нашата идея и да докажем на нас самите и на потенциални инвеститори нейният бизнес потенциал 12.30-13.30 Обедна почивка 13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза) 5. Как да създадем добър бинзес модел и ценообразуване: - Изграждане на good-better-best стратегия - Изграждане на стратегия за пакетни услуги – bundling - Бизнес моделите на бъдещето - SaaS & Freemium - Еднократно плащане или абонамент – предимства и недостатъци 6. Как да разпределим дяловете на компанията (equity) между всички съдружници и стейкхолдъри: - Co-founders - Key hires - Advisors - Investors 7. Как и къде да намерим инвестиция. Източници на инвесиции: - Bootstrapping - EU Programs - Accelerators - Angel Investors - Investment Funds (Seed, Series-A) 8. Как да “продаваме” успешно нашата идея на инвеститори и да увеличим шансовете си за намиране на инвестиция. 9. А сега накъде? Съвети за следващи стъпки.

Лектори

Христо Нейчев
Христо Нейчев

-

Коментари

Популярни обучения