Правни регулации в маркетинга. Лоялна и нелоялна конкуренция

Семинарът е предназначен за маркетинг и търговски специалисти, юристи и управители на фирми.

28 март 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Румяна Карлова, юрист; Радостина Георгиева, старши консултант; Ивайло Георгиев, адвокат Семинарът е предназначен за маркетинг и търговски специалисти, юристи и управители на фирми. Програма на семинара: Дефиниция на понятието „нелоялна конкуренция” според действащото законодателство. Генерална забрана за нелоялна конкуренция, конкретни форми на нелоялна конкуренция. Лектор: Румяна Карлова По какъв начин се уврежда доброто име на конкурент и как може да бъде избегнато то? Как една фирма може да въведе в заблуждение относно стоки или услуги на конкурент? Какво представлява имитацията на продукт или стока? Анализ на Закона за защита на конкуренцията и примери от практиката. Лектор: Румяна Карлова Заблуждаваща и сравнителна реклама. Как една фирма може да рекламира на пазара своите стоки/услуги, без да попадне под ударите на Закона за защита на конкуренцията? Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България. Лектор: Румяна Карлова Какво представлява нелоялното привличане на клиенти – забранени и разрешени добавки при продажби; забранени и разрешени награди при провеждане на игри и томболи. Лектор: Румяна Карлова Продажби под себестойност на стоките или услугите на фирма. Какво е забранено и може ли да се продава без печалба на пазара? Примери от практиката. Лектор: Радостина Георгиева Производство пред Комисията за защита на конкуренцията в случай на заведено дело пред нея. Етапи на разследване, срокове, възможни изходи от делото, обжалване и ползване на адвокатска защита. Лектор: Ивайло Георгиев Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 180 лева без ДДС. При регистрация до 28 февруари – 10% отстъпка от обявената цена. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения