Подобрете резултатите на организацията чрез емоционалната интелигентност

Емоционална интелигентност за лидери на организации

Задачата на акселератора – Лидерите на организации да разберат как стратегията, резултатите, екипите и продуктите се влияят от емоционалната интелигентност (ЕИ). Да са ролеви модел на ЕИ и да я свържат с културата на организацията си. Да имплементират ЕИ в системите и практиките на организацията и да създадат среда, спомагаща за развитието на ЕИ на всеки в организацията. Да получат примери и добри практики как да използват ЕИ за успешно осъществяване на промени и за стабилност на бизнеса. Вижте програмата: https://www.business-accelerators.com/organizaciyata-i-emocionalnata-inteligentnost/ Съществува пряка връзка между начина, по който хората се чувстват и начина, по който работят. Вижте защо ЕИ е новата основна тема в лидерските акселератори:https://www.business-accelerators.com/topic/ Чрез емоционалната интелигентност висшите ръководители могат значимо да повлияят на организацията си, тъй като всяка една постига целите си чрез ежедневни разговори, решения и взаимодействия, свързани с хора. Заявете участието си: https://www.business-accelerators.com/application-form/?eventnum=1

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019