Подобрете личните си постижения и работни отношения чрез емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност на работното място

Задачата на акселератора – Как всеки може да повиши емоционалната си интелигентност и чрез нея да бъде в продуктивни състояния в по-голямата част от времето си на работното място, за да постига по-добри лични резултати, позитивно да влияе на отношенията в екипа, да гради доверие, да взема по-обмислени решения и да поема лидерска роля без да има формални правомощия. Как поведенията на високата ЕИ помагат за адаптиране към различни роли и развитие на кариерата. Вижте програмата: https://www.business-accelerators.com/lichni-postijeniya-rabotni-otnosheniya-chrez-emocionalnata-inteligentnost/ Емоционалната интелигентност (EQ) е основен фактор за постижения на работното място. Според много автори EQ е два пъти по-важна от IQ за личния успех. Тя е най-добрият антидот на стреса и помага за устойчивостта и психическото здраве. Заявете участието си - https://www.business-accelerators.com/application-form/?eventnum=1 НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СЕ ЧУВСТВАМЕ, ВЛИЯЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАШИТЕ РЕШЕНИЯ, НА ПОВЕДЕНИЯТА, КОИТО ПОКАЗВАМЕ И ПОРАДИ ТОВА НА ТОВА КАК РАБОТИМ КАТО ЦЯЛО. Вижте защо избрахме Емоционалната интелигентност като основна тема в предстоящите акселератори - https://www.business-accelerators.com/topic/

Коментари

Популярни обучения