Подход за обслужване на клиенти

Целта е да систематизираме действията си, да се научим да поставяме цели, но и да следим дали реално ги постигаме. Да изграждаме и гласуваме доверие, да контролираме взаимоотношенията с клиентите

Целта е да систематизираме действията си, да се научим да поставяме цели, но и да следим дали реално ги постигаме. Да изграждаме и гласуваме доверие, да контролираме взаимоотношенията с клиентите Да осъзнаем кои са нашите клиенти Това е основополагащ момент при работата с клиенти, а осъзнаването му ще ни разкрие правилния път към успеха. Обучението съдържа десет теми, в които се корени същността на обслужването на клиентите Дефиниране на клиента Обслужване Подход. Мотиватори Подсъзнание и механизъм за Обработване на информация Визия и мимики Език на тялото Глас. Телефонни разговори Специални думи. Управление на разговора Личностно целеполагане Изграждане на доверие и добра атмосфера. Грешкозащита Това обучение ще Ви помогне да промените отношението си към: клиентите; колегите; фирмата; продуктите; себе си. АУДИТОРИЯ Курсът е подходящ за всички йерархични нива и отдели във фирмата, тъй като всеки, пряко или косвено, е ангажиран с процеса на обслужване на клиента МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ Динамичен трениг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси, ролеви игри УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Лектори

инж. Кирил Кехайов
инж. Кирил Кехайов

инж. Кирил Кехайов е завършил „Индустриален мениджмънт“ в ТУ – София. Управител на „Ай Кю Серт“ ЕООД. Страстен любител на отчетността и проследимостта в бизнеса. От 2004 г. следи с интерес прилагането на подходи за ефективна организация на бизнеса. Търси, наблюдава, чете, експериментира и споделя наученото

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019