Подготвителен курс на кандидати за съдии по вписванията

12, 13 и 14 септември 2019 г. в гр. София , парк хотел “Витоша” с лектори: Камелия Маринова, Светлана Калинова – съдии във Върховния касационен съд и Ивайло Василев – адвокат, преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

ПРОГРАМА 12, 13 и 14 септември 2019 г. в гр. София , парк хотел “Витоша” Лектори: Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд Ивайло Василев – адвокат, преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ Записването за участие е до 09.09.2019 г. или до изчерпване на местата в залата. 12 септември 2019 г. (четвъртък) 13:30 – 14:00 ч. – Регистрация на участниците. 14:00 ч. – 15:30 ч. Собственост и вещни права – понятие и видове. Частна, държавна и общинска собственост. Придобиване на вещни права от държавата и общината. Възстановяване на правото на собственост. Лектор: Камелия Маринова 15:30 ч. – 16:00 ч. – Кафе пауза 16:00 ч. – 17:30 ч. Способи за придобиване на вещни права. Придобивна давност. Лектор: Камелия Маринова 13 септември 2019 г. (петък) 09:00 ч. – 10:30 ч. Територии и поземлени имоти. Видове. Правен статут на урегулираните и неурегулираните имоти. Кадастър и имотен регистър. Същност и функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдържание на имотния регистър. Лектор: Камелия Маринова 10:30 ч. – 11:00 ч. – Кафе пауза 11:00 ч. – 12:30 ч. Актове за собственост върху недвижими имоти. Валидизационни закони. Вписване. Защита на правото на собственост по съдебен ред. Вписване на искови молби. Лектор: Светлана Калинова 12.30 – 14.00 ч. – Обяд 14.00 ч. – 15.30 ч. Наследяване – понятие и видове. Наследство и неговото откриване. Приемане и отказ от наследство. Продажба на наследство. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред на наследяване по закон. Наследяване по завещание. Завещание – понятие и видове. Форма и съдържание. Запазена и разполагаема част. Информационни системи на завещанията. Лектор: Светлана Калинова 15.30 ч. – 16.00 ч. – Кафе пауза 16.00 ч. – 17.30 ч. Съсобственост – възникване, видове, упражняване на права от съсобствениците, прекратяване. Отношения между съпрузите. Лектор: Светлана Калинова 14 септември 2019 г. (събота) 09:00 ч. – 10:30 ч. Общи правила на охранителните производства. Агенцията по вписванията. Статут на съдията по вписванията. Вписване, отбелязване и заличаване. Организация по образуване, движение и приключване на делата по вписванията. Книги, нотариални и канцеларски дела. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения. Удостоверявания, справки по нотариалните книги, преписи. Проблематиката при издаване на удостоверения за вписване и проверка на удостоверенията по чл. 46, чл. 47 и чл. 48 Правилника за вписванията. Постановяване на откази от съдията по вписванията, процедура, възможности за защита срещу отказа – основания и правни последици. Задължителна съдебна практика. 10:30 ч. – 11:00 ч. – Кафе пауза 11:00 ч. – 12:30 ч. Нотариални производства. Статут на нотариуса и на съдията по вписванията, действащ в качеството на нотариус. Същност и видове нотариални удостоверявания. Постановяване на откази по нотариални производства и възможности за защита срещу отказа – основания и правни последици. Задължения на нотариуса и съдиите по вписванията по ДОПК. Задължителна съдебна практика. * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие. Цена: 360 лв с ДДС. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд Преференциални цени за участниците в курса за нощувки в парк-хотел "Витоша": - в двойна стая със закуска, при двама настанени – 50 лв. на човек - в единична стая със закуска - 80 лв на човек Срок за записване: до 09.09.2019 г. Записванията може да правите чрез формата за записвания на сайта ни ncle.bg (Национален център за юридическо обучение) или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова Плащанията може да извършите по банков път: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240 или в брой в офиса на фирмата: Адрес: 1404, София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11

Лектори

Камелия Маринова
Камелия Маринова

Съдия във Върховен касационен съд

Светлана Калинова
Светлана Калинова

Съдия във Върховния касационен съд

Ивайло Василев
Ивайло Василев

Адвокат, преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Коментари

Популярни обучения