Планиране във веригата за доставки

Двудневен курс

7 – 8 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво представлява Demand Planning процеса. Разграничаване на Demand, Unconstrained Demand и Constrained Demand. Какво е Demand Planing. Връзка и разлики между прогнозиране и Demand Planning. Фактори, влияещи върху търсенето. Роля на ИТ системите при прогнозирането. KPI’s при прогнозирането. Планиране на продажбите и операциите – S&OP Какво е S&OP. Основни принципи на S&OP процеса. Цели на S&OP. S&OP хоризонт. S&OP цикъл. Основни проблеми, произтичащи от липсата на S&OP процес в компаниите. Ползи от внедряване на S&OP процес. Взаимовръзка на S&OP с останалите вътрешно-фирмени планове. Най-честите пречки за ефективен S&OP процес. Планиране на снабдяването и управление на запасите Типове запаси в Supply Chain. Планинг параметри. Типове lead times в Suply Chain. Същност и роля на цикличния запас. Същност и роля на гаранционния запас. Фактори, влияещи върху гаранционния запас. Определяне на подходящото ниво на гаранционния запас. Практични съвети при управлението на гаранционния запас. Разходи, свързани с поддържането на запаси. Инструменти за подобряване на ефективността от управлението на запасите. KPI’s при управление на запасите. Приложение на АВС анализ в управлението на запасите. Обобщение Цена 340 лева без ДДС. До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Георги Христов
Георги Христов

Георги Христов е дипломиран магистър по стопанска логистика, с над 15 години практически опит в управлението на веригата на доставки и управление на проекти в различни компании. Участвал е в проектирането, изграждането и управлението на някои от най-големите складови бази и логистични структури в България. Също така има богат опит в разработването и внедряването на редица специализирани логистични системи, в това число – системи за прогнозиране на търсенето и управлението на запасите, системи за управление на складове и системи за бързо комисиониране, траспортни системи и системи за управление на автопарк, ERP системи и др.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019