Планиране и подбор на персонал

- Как да създадем имидж(работодателска марка) на компанията за привличане на качествени служители - Как да станете по-добър интервюиращ? - Как да привлечете най-подходящия кандидат за длъжността и организацията.

09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) 1. Процедури по набиране и подбор. Процес на селекция: - Как да подготвите Вашата обява за работа (AIDA Test) - Сесия за подбор на персонал; Как да я организирате - Подбор по документи – оценка на постъпващите документи - Използване на професионални социални мрежи в подбора на персонал - Вътрешни инструменти за търсене на сътрудници - Програма "Препоръчай приятел" 2. Инструменти, използвани при подбора: - Формуляр за кандидатстване, Тестове, Предварителна Анкета - Невербалната комуникация; използването й като инструмент при подбора - Използване на Интернет източници за допълнителна информация за кандидата - LinkedIn, Facebook, Twitter и пр. - Дигитален маркетинг като средство за набиране 12.30-13.30 Обедна почивка 13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза) 3. Двустепенно интервю: - Защо интервю? - Характеристика на успяващия интервюиращ - Полезни съвети при интервюиране - 30 най-често задавани въпроса при интервю. Допускани грешки. - Фактори за ефективно поведение - Дистанционни интервюта - по телефон или видео месинджъри 4. Концепцията CAR (КОНТЕКСТ-ДЕЙСТВИЕ-РЕЗУЛТАТ) за оценка на кандидатите при интервюиране: - Фаза вземане на решение - Определяне йерархията на потребностите в кандидата – насочване на поведението. - Оценка спрямо длъжността/организацията. - Как да планирате нуждите от човешки ресурси? - Личностни качества, мотивация или компетенции - на кое да заложите

Лектори

Светлин Иванов
Светлин Иванов

Светлин Иванов

Коментари

Популярни обучения