Активиране на "Бизнес акаунт"
Как да публикувам обучение?
Активирайте опцията "Бизнес акаунт"
Отворете бизнес панела
Добавете тема (Бизнес панел -> Теми -> Добави тема)
Добавете събитие (Бизнес панел -> Календар -> Добави събитие)
За какво се използва менюто "Лектори"?

Добавянето на лектор е особено полезно, когато една и съща тема се преподава от различни лектори или един лектор води повече от една тема. Добавените лектори могат да бъдат асоциирани към всяко публикувано събитие. Всяко събитие може да бъде асоциирано с повече от един лектор. Информацията за лекторите се визуализира динамично в профила на събитието.

Как да публикувам зала/конферентен център?
Активирайте опцията "Бизнес акаунт"
Отворете бизнес панела
Добавете зала (Бизнес панел -> Зали -> Добави зала)