Организационна структура, култура и поведение

-

Програма: 09.00–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза) Организационна култура - Значение на организационната култура в организацията - Трудности при въвеждане и изграждане на организационна култура - От ценности към поведение - Въвеждане на организационна култура за повишаване на ефективността на служителите Организационна дисциплина - създаване на организационна среда поощряваща спазването на работните процедури, процеси и правила - Как да се справяме с „проблемни“ служители 12.30-13.30 Обедна почивка 13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза) Организационна структура и организационно развитие - Цели и характеристика на организационната структура - Видове организационни структури - Вертикални срещу хоризонтални организационни структури - Йерархична структура на длъжностите - Ползи от организационната структура Инициативи за изследване на организационната среда и мотивационния климат в компанията - Процедури на допитване на служителите - Анализ на информацията от допитването до служителите - План за корекционно въздействие

Лектори

Светлин Иванов
Светлин Иванов

Светлин Иванов

Коментари

Популярни обучения