Одит от втора страна

Обучението запознава с процеса на осъществяване на одит от втора страна във фирмата/организцията. Това е специфичен одит за проверка и оценка на техническа компетентност и/или на производствени способности на доставчика или подизпълнителя.

ТЕМАТИКА видове одити по качеството защо са полезни одитите от втора страна кой трябва да прилага одитите от втора страна ползи от външните одити въведение в одитите от втора страна защо се изпълняват одити от втора страна как се изпълняват одити от втора страна планиране, иницииране и подготовка на одита оценка на място докладване и закриване кои са важните неща

Коментари

Популярни обучения

Одит от втора страна

София, 05 апр, 2019