Одит от втора страна

Обучението запознава с процеса на осъществяване на одит от втора страна във фирмата/организцията. Това е специфичен одит за проверка и оценка на техническа компетентност и/или на производствени способности на доставчика или подизпълнителя.

ТЕМАТИКА видове одити по качеството защо са полезни одитите от втора страна кой трябва да прилага одитите от втора страна ползи от външните одити въведение в одитите от втора страна защо се изпълняват одити от втора страна как се изпълняват одити от втора страна планиране, иницииране и подготовка на одита оценка на място докладване и закриване кои са важните неща

Лектори

инж. Камен Кънев
инж. Камен Кънев

Машинен инженер, спец. “Хидравлични машини”, Технически университет в София, 1971 г. Следдипломна специализация по “Металорежещи машини с ЦПУ” в Технически университет в София, 1984 г. QMS и TQM мениджър, вътрешен и DGQ/EOQ външен одитор. Технически университет, Габрово и Deutsche Gesellschaft fur Qualite, Germany, 2000 г. Сертификат от IRCA A170025 курс за обучение на водещи одитори на LRQA. Водещ консултант в повече от 200 проекта, в различни отрасли. Ръководи консултантска фирма по фирмено управление “Куолити Консулт” ЕООД.

Коментари

Популярни обучения