Оценка и възнаграждение на персонала

Изграждането на най-подходящата за Вашата компания система за оценка на персонала и обвързването на изпълнението с възнаграждението е отговорна задача пред Вас Мениджъри и Специалисти по Човешки ресурси.

Индивидуалното представяне на хората в организацията се превърна в най-съществения фактор при определяне на възнаграждението им. Изграждането на най-подходящата за Вашата компания система за оценка на персонала и обвързването на изпълнението с възнаграждението е отговорна задача пред Вас Мениджъри и Специалисти по Човешки ресурси. Това еднодневно обучение ще Ви даде насоки за изготвяне на силна и мотивираща система за възнаграждение, и ще Ви даде възможност да споделите опита, и идеите си със специалисти, които търсят отговори на същите въпроси като Вас: - Как да оцените длъжностите във Вашата организация? - Как да определите най-подходящия модел на заплащане? - Да мотивирате хората във Вашия екип. - Да обвързвате оценката на индивидуалното представяне с възнаграждението.

Лектори

Светлин Иванов
Светлин Иванов

Светлин Иванов

Коментари

Популярни обучения