Обжалване на определeнията по ГПК

ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ПО ГПК (Тълкувателнo решениe от 15.01.2019 г. на ВКС във връзка с производството по частни жалби)

На 22.03.2019 г., петък, от 9:30 до 17:30 часа, регистрация от 9:00 до 9:30 часа в гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9 Лектор: Борислав Белазелков, съдия във Върховен касационен съд ПРОГРАМА: 1. Порочни процесуални действия на страните и съда 2. Подлежащи на инстанционен контрол определения 3. Обжалване с частна жалба 4. Производство по частната жалбата, правомощия на втората инстанция 5. Определения, подлежащи на касационно обжалване 6. Производство по частната касационна жалба, правомощия на касационната инстанция. *Записванията може да извършите чрез формата по-долу или като се свържете с нас чрез телефон, факс, мейл тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59, лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова Пишете ни на мейла на НЦЮО: office@ncle.bg или на мейла на партньорите ни: office@ecovis.bg Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240 Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 Последвайте ни във Фейсбук страничката на Националния център за юридическо обучение

Коментари

Популярни обучения