Облагане с ДДС на сделки с международен елемент

-

20 май 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат Програма на семинара: І. Общи правила в облагането с ДДС. Същност и основни характеристики на ДДС. Обект и субект на облагане с ДДС. Обхват на ДДС – доставка на стока и услуга за ДДС цели. Облагаеми и освободени доставки. Данъчна ставка. Данъчно събитие. Данъчна основа. Данъчен кредит – общи постановки. Данъчен кредит – видове данъчен кредит. Място на изпълнение и лице, платец на данъка. ІІ. Основни моменти в облагането с ДДС на сделки с международен елемент. ДДС – данък върху потреблението. Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на стоки. Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на услуги. Методи за събиране на данъка в държавата на потреблението. ІІІ. Стоки. Износ и внос: Лице, вписано като „износител“. Внос, част от инвестиционен проект. Внос, следван от ВОД. Вътреобщностни доставки и придобивания: Особености. Изискуемост на данъка. Място на изпълнение. Вътрешен трансфер. Тристранни операции: Същност. Ефекти. Особености. Възможни проблеми. Вериги от доставки. Казуси за групова дискусия. ІV. Облагане на услуги с международен елемент. Място на изпълнение: Изключения. Проверка на качеството на получателя. Самоначисляване. Казуси за групова дискусия. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения