Новото при подаване и прием на осигурителни декларации и уведомления за трудови договори

-

6 февруари 2019 г., 9.00 – 13.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Малина Панайотова, началник отдел в ЦУ на НАП Програма на семинара: Нови моменти и практически казуси при подаването и приема на данните с Декларация обр. № 1 и Декларация обр. № 6 през 2019 г. Уведомления за трудови договори – нови моменти и практически казуси. Здравноосигурителен статус на лицата. Електронни услуги на НАП – какво е новото и как да ги използваме рационално. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали и кафе-пауза. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения