Новостите в Закона срещу мерките за изпиране на пари; Промените в Закона за обществени поръчки и правилника за прилагането му в сила от 01.11.2019 г.

Лектор: адв. Станислава Стоицева

Всичко за обществените поръчки на едно място. Как ще възлагаме обществените поръчки от 01 Ноември 2019 г. Остават броени дни до задалжителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП, която ще е факт от 1 Ноември 2019г. Ограничено е и времето за подготовка за дигиталния преход. За да подпомогнем изправянето срещу това предисвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки. В едно ще обърнем внимание върху акцентите на друга актуална норма – Закона за мерките срещу изпиране на пари. Ключовите промени съгласно 5-та Директива – задължения, правила и отговорности. Проблеми при прилагането на ЗМИП.

Коментари

Популярни обучения