НОВОСТИ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Лектори: Иван Нейков, д-р Димитър Софиянски.

След основните промени, приети в началото на тази година, законът за хората с увреждания предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средно списъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата, е необходимо да предприеме съответните действия за наемане на хора с трайни увреждания. Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос на преценка. На обучението ще разискваме стъпките за определяне на местата и подбора на хора. Ще ви разкажем и обсъдим правилата в 7 стъпки за наемане на хора с увреждания: 1.Определяне на средносписъчния състав. 2.Определяне на необходимия за изпълнение на квотата брой лица. 3. Разглеждане на наличните експертни решения. 4. Последващи действия не се предприемат. 5. Вземане на решение. 6. Наемането на хора с трайни увреждания. На обучението ще разгледаме и възможностите за назначаване и освобождаване на хората с увреждания.

Коментари

Популярни обучения