Закон за мерките срещу изпирането на пари. Комплексна проверка, деклариране действителен собственик, оценка на риска, докладване на съмнителни сделки и операции, санкции и други теми

35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници и др.

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в обучение: Законът за мерките срещу изпирането на пари. Комплексна проверка, деклариране действителен собственик до 31.05.2019г., оценка на риска, докладване на съмнителни сделки и операции, санкции и други теми Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества. 23.05.2019 г. Хотел Хемус, София Начало:9,30ч. Лектори : адв. Роман Стоянов, адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ „Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“ Повече информация за дружеството и лекторите може да видите на https://www.penkov-markov.eu Теми: 1. Правна уредба на въпроса - Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма; - изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.; - правилник за прилагане на ЗМИП; - Закон за мерките срещу финансирането на тероризма. 2. Кои са задължените лица? 35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др. 3. Изпиране на пари – що е то? - понятие и същност; - хипотези. 4. Комплексна проверка на клиента – какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани? - идентификация на клиенти физически и юридически лица; - проверка на идентификацията; - понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента; - изясняване на произхода на средствата. 4.1. Видове комплексна проверка на клиента - разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности); - опростена комплексна проверка. 4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация? - установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка; - прагове за извършване на комплексна проверка на клиента. Дискусия 5. Задължение за деклариране на действителен собственик - процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 6. Оценка на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи - наднационална оценка на риска; - национална оценка на риска; - оценка на риска на ниво задължен субект; - рискови фактори, които следва да бъдат отчитани. 7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица 8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи - в кои случаи следва да бъде докладвано; - на кои органи следва да бъде докладвано; - в каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите. 9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения - задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП); - в какъв срок следва да бъдат приети; - процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС. 10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци 11. Санкции - видове нарушения; - размер на санкциите. В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 13,30ч., кафе пауза, папка Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ: Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net ЦЕНИ За един участник –( 150 лв. без ДДС) 180 лв. с ДДС За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (140лв. без ДДС )168 лв. с вкл. ДДС БАНКОВИ СМЕТКИ: Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Срок за записване и плащане при наличие на места: 03.05.2019г.!

Лектори

Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Лектори : Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Коментари

Популярни обучения