Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г.

Семинарът ще бъде полезен за всички задължени лица по ЗМИП, които са 35 категории.

Една изключително важна тема, която е на дневен ред през тази година и вече няма време да отлагате своето по-подробно запознаване с материята, ако Вашата професионална дейност е в сферата на: – кредитни (банки), платежни и финансови институции, – застрахователи (определени категории), – търговци на едро – лизингови предприятия – инвестиционни посредници – пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности) – юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки) – счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги) – нотариуси, частни съдебни изпълнители – регистрирани одитори – обменни бюра – лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и много други, изброени в Глава първа, Раздел II „Задължени субекти“ от Закона за мерките против изпиране на пари. ПРОГРАМА 1. Въведение. 2. Обхват на новата регулация. - Цели. - Приложимост. - Дефиниране на понятието „изпиране на пари“. - Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“. 3. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти. - Идентификация и проверка на идентичността на клиенти. - Идентификация и проверка на действителния собственик. - Установяване на търговските или професионални отношения. 4. Текущ мониторинг. - Събиране на информация. - Съхраняване на информацията. - Защита на информацията. 5. Разкриване на информация. 6. Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари. 7. Санкции. * Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара! Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/ За всеки втори участник от една и съща организация – 5% отстъпка! Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, обяд Срок за записване: най-късно до деня преди семинара – 21.02.2019 г. *Записванията може да извършите чрез формата на сайта ни ncle.bg или като се свържете с нас чрез телефон, факс, мейл тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59, лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова Пишете ни на мейла на НЦЮО: office@ncle.bg или на мейла на партньорите ни: office@ecovis.bg Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240 Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 Последвайте ни във Фейсбук страничката на Националния център за юридическо обучение.

Лектори

Георги Денборов
Георги Денборов

Георги Денборов – адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Коментари

Популярни обучения