НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ: Приетият на 16 май 2019г. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правилник за прилагането му. Вътрешни правила.

Дата: 20 юни 2019г. от 9.00ч. Продължителност: ½ ден Такса за участие с ДДС: 240 лв.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Място на провеждане: Учебен център МБИ, София 1202 ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/ Лектори: Иван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Антон Михайлов – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара. Банкова сметка на МБИ ООД: Централна кооперативна банка Клон “Дондуков” Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00 BIC код: CECBBGSF Заявката можете да направите директно през сайта на Международен банков институт /www.ibi-bg.com/ или като изпратите попълнен формуляр „Заявка за участие“ на следните мейли: milena.nikolova@ibi-bg.com peter.ivanov@ibi-bg.com Програма на семинара: 1. Коментар на приетия на 16 май 2019г. на второ четене от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 2. Промени в задълженията за деклариране на действителни собственици. 3. Категории задължени по ЗМИП лица. 4. Изготвяне, приемане и утвърждаване на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. Практически насоки. Допълнителни изисквания към Вътрешните правила съгласно Правилника. 5. Оценка на риска – Национална оценка на риска и Оценка на риска от задължените лица. 6. Допълнителни правила, касаещи оценката на риска съгласно Правилника. 7. Задължение за извършване на комплексна проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Допълнителни правила за комплексна проверка съгласно Правилника. 8. Специализирани служби по ЗМИП. 9. Съхраняване, защита и разкриване на информация. Допълнителни правила за разкриването на информация съгласно Правилника. Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Коментари

Популярни обучения